Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, với kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước đạt 11,2 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 11 tỷ USD, như vậy xuất siêu ước tính 200 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 ước đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 72,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 48,2 tỷ USD, tăng 22%.

Trong 7 tháng năm 2013, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện vẫn duy trì kết quả ấn tượng khi đạt 11,6 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 9,6 tỷ USD, tăng 16,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,7 tỷ USD, tăng 40,4%...

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng lại giảm so với cùng kỳ năm trước, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản. Cụ thể: cà phê đạt 1,9 tỷ USD, giảm 22,8%; gạo đạt 1,9 tỷ USD, giảm 13,1%; cao su đạt 1,2 tỷ USD, giảm 17,5%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 693 triệu USD, giảm 22,4%.

Xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng đầu năm cũng có mức giảm với kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, giảm 9,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 ước tính đạt 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 73,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhờ xuất siêu trong tháng 7 nên nhập siêu 7 tháng đầu năm 2013 đã giảm còn 733 triệu USD, bằng 1% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.