Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoggar của Algeria theo địa chỉ sau:

Chambre de Commerce et d’Industrie Hoggar, Algérie

Tel : +213 29311390

Fax : +213 29311392

Email : cci.hoggar@hotmail.com

Nguồn: Vietnamexport.com