Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Cơ quan Thương vụ tại Algeria để biết thêm chi tiết:

Ông Hoàng Đức Nhuận

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel : + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn

Nguồn: Vietnamexport.com