Doanh nghiệp này có mặt tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Chile theo địa chỉ dưới đây để thu xếp lịch gặp tại Hà Nội:

Sải Thị Thu Thủy

Embajada de la R.S de Vietnam en Chile

Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile

Email: cl@moit.gov.vn

Viber y whatsApp: +56-9 8920 1942

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn: Vietnamexport.cpm