Với các thông số như sau: Cỡ: 120/170 và 170/220, 20% glazing.
Thương vụ đã gửi cho họ liên hệ trực tiếp của một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có uy tín, nhưng công ty này vẫn muốn lựa chọn đối tác thông qua Thương vụ trên cơ sở báo giá.
Xin trân trọng thông báo tới các quý doanh nghiệp quan tâm cân nhắc gửi báo giá.
Báo giá xin gửi vào hòm thư: ma@moit.gov.vn.
Chúng tôi sẽ thông báo doanh nghiệp được lựa chọn để trao đổi trực tiếp với đối tác Maroc.
Nguồn: Vietnamexport.com