Cuộc họp nhằm mục đích cung cấp các thông tin liên quan về ngành gạo và thông báo về quy trình nhập khẩu mới, những lợi ích và cơ hội trong chính sách mới về cơ chế xuất nhập khẩu gạo mà Chính phủ Philippines mới ban hành theo Đạo luật số 11203 về Tự do hóa Nhập khẩu, Xuất khẩu và Thương mại gạo, Dỡ bỏ Hạn ngạch về số lượng đối với mặt hàng gạo nhập khẩu. Chính phủ Philippines sẽ thi hành quy trình nhập khẩu được tổ chức hợp lý để hỗ trợ tự do hóa thương mại gạo. 
Để biết thông tin chi tiết và tham dự cuộc họp nêu trên, đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam đăng ký tham gia trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/r8c9e279XEBK5ZJ6 hoặc trực tiếp gửi thông tin tham dự qua địa chỉ thư điện tử: cpab_pmu@dti.gov.vn chậm nhất là Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019. 
Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo được biết.
Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương