Với thời gian kéo dài 3 tháng, triển lãm trực tuyến là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tham gia quảng bá hàng dệt may và tìm kiếm đối tác.

Để tham gia triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam có thể gửi thư điện tử trực tiếp đến Ban tổ chức Triển lãm
theo địa chỉ email: expo@andalus-tsee.com; andalus.tsee@gmail.com đồng thời sao gửi cho Thương vụ Việt Nam tại Algeria, email: dz@moit.gov.vn.
Thời gian đăng ký: Không hạn chế
Hồ sơ của doanh nghiệp tham gia bao gồm các nội dung (giới thiệu bằng tiếng Anh):
• 1 bản miêu tả về doanh nghiệp
• Logo doanh nghiệp
• 1 video giới thiệu với thời gian không hạn chế
• 1 gallery hình ảnh các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo gồm tối đa là 10 hình ảnh có độ phân giải cao, kết hợp với các slogan
• Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp: Tel, Fax, E-mail, Web, điện thoại di động, Skype, Messenger, các trang mạng xã hội: Facebook, VK, vv.
1 đường link B2B và mã đăng nhập để quản lý nhật ký các cuộc gặp với người mua và những yêu cầu tiếp xúc sẽ được gửi đến doanh nghiệp qua email.
Chi phí tham gia: Miễn phí
Doanh nghiệp cũng có thể truy cập website https://virtual.andalus-tsee.com/expo/groups/⭐-1st-virtual-trade-textiles-fashion-and-lifestyle-exhibition/ của Triển lãm để tìm kiếm đối tác phù hợp.
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Ni-giê, Găm-bi-a, Tuy-ni-di)

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương