Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:

Thương vụ VN tại Algeria

Địa chỉ: 30 rue Chenoua, Hydra, Algeria

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com