Những năm gần đây, Ả-rập Xê-út luôn là thị trường nhập khẩu mặt hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản của nước ta sang Ả-rập Xê-út năm 2014 đạt 66,3 triệu USD (tăng 25,6% so với năm 2013). Ngoài Ả-rập Xê-út, một số thị trường tại Trung Đông cũng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam với kim ngạch khá như Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đạt 60,1 triệu USD (tăng 28,4%), I-xra-en 42,9 triệu USD (tăng 1,4%), Cô-oét 12,6 triệu USD (tăng 34%), I-rắc 7,3 triệu USD (tăng 14%), Thổ Nhĩ Kỳ 7,0 triệu USD (tăng 42,8%)…

Thủy sản liên tục nằm trong nhóm năm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang toàn khu vực đạt 214,2 triệu USD và năm 2014 đạt khoảng 217,1 triệu USD (tăng 1,4%). Nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường các nước khu vực Trung Đông trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chủ động tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ triển lãm quốc tế tổ chức tại đây. Thường xuyên liên hệ với các Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út, UAE, I-xra-en, Cô-oét, Thổ Nhĩ Kỳ…

Nguồn: vietnamexport.com