Bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đang tìm kiếm sự hợp tác từ Australia trong lĩnh vực nghề cá, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Andhra Pradesh là bang dẫn đầu Ấn Độ trong sản xuất tôm nước lợ và tôm nước ngọt, sản lượng thủy sản nước ngọt đứng thứ 2 và sản lượng hải sản đứng thứ 4 cả nước.

Thống đốc bang đang xây dựng kế hoạch để Andhra Pradesh trở thành trung tâm chế biến hải sản, đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng sản lượng các loại thủy sản giá trị cao và các loài có vỏ.

Ông Naidu nhấn mạnh về các triển vọng hợp tác giữa Ấn Độ và Australia trong việc xây dựng cảng cá, cơ sở hạ tầng, dây chuyền làm lạnh, cơ sở sơ chế và cơ sở sản xuất chế biến.