Chỉ tiêu AHD và SEM sẽ được cập nhật vào nhóm Nitrofurans để kiểm tra thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi, XK sang thị trường EU.

Tại văn bản số 157/QLCL-CL1 ngày 19-1 gửi các DN chế biến, XK thủy sản và các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT khẳng định, chỉ tiêu AHD và SEM sẽ được cập nhật vào nhóm Nitrofurans để kiểm tra thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi sang thị trường EU.

Áp dụng mức MRPL cho cả nhóm Nitrofurans (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) là 1ug/kg.

Cũng theo Nafiqad, tần suất kiểm tra, thẩm tra các chỉ tiêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT và được thực hiện đối với các lô hàng đăng ký kiểm tra, chứng nhận XK sang thị trường EU kể từ ngày 26-1-2015.

Nguồn: vietfish.org