Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xin liên hệ:

Wide Fit Shoes Ltd.

33 Kenton Park parade

Kenton, Harrow ,Mddx

London. HA3 8DT

Tel: +44 208 907 1742

Người liên hệ: Mr. Jay Umeria

Email: ‎jay.umeria@widefitshoes.co.uk