Hiện nay, Công ty đầu mối xuất khẩu rượu Cuba đang có nhu cầu xuất khẩu một số loại rượu gồm có: Santiago de Cuba, Cubay, Arecha, v.v...

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cuba theo địa chỉ sau:

Thương vụ Việt Nam tại Cuba

Điện thoại: (0053)72041525/ 52443300

Các doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo bảng chào giá xuất khẩu cập nhật tại đây.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT/ Thương vụ Việt Nam tại Cu Ba