Một công ty tại Hồng Kông cần nhập khẩu phim/cuộn nhựa LDPE và các loại nhựa công nghiệp khác (LDPE film/roll and other post industrial plastics), doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ với công ty theo các thông tin sau:

- Company name: HOP FUNG HOI SUEN TRADING COMPANY LIMITED                          

- Telephone: 852-26484766

- Mobile: 852-60465198

- Contact Person: Kayan Chow

-------------------------------------------

VIETNAMTRADE OFFICE

17/F, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Tel:  (852) 2865 3218, (852) 25270495

Fax: (852) 2865 3808  

Email: hk@moit.gov.vn