Công ty tại Hồng Kông: OSCAR STAR LIMITED cần tìm nhà cung cấp Mật ong số lượng lớn và Nhà sản xuất mật ong (Looking for bulk honey and Original Equipment Manufacturer - OEM for own label honey production), Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ với công ty theo các thông tin dưới đây:

- Company name: Oscar Star Limited

- Address: Cheung Fat Bldg, Shek Tong Tsui, Hong Kong Islands .

- Tel: (852)- 3516 8109; 25499069

-  Mobile: (852)– 93100144

- Contact Person:Jacqueline Kwok

Looking for bulk honey and Original Equipment Manufacturer - OEM for own label honey production:

- Monthly order: 3-4/MT
- Package: bulk or OEM orders

---------------------------------------
VIETNAMTRADE OFFICE

17/F, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Tel:  (852) 2865 3218, (852) 25270495

Fax: (852) 2865 3808  

Email: hk@moit.gov.vn