Công ty Zoom-B Israel cần tìm nhà sản xuất cung cấp các mặt hàng khung ảnh. Các nhà cung cấp tiềm năng có thể liên hệ trực tiếp với người đại diện công ty:

Mr Kfir Zamerovich

Email: zoomb@bezeqint.net

Tel: +972547555157 +972547555157 FREE  

Fax: +97236411605

Nguồn: ttnn.com.vn