Công ty Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu vải dệt từ Việt Nam, loại khổ 1,5 m, chưa nhuộm màu hoặc đã nhuộm màu.

Đề nghị các công ty Việt Nam có quan tâm liên hệ trực tiếp:

ALFA BETA PROMOTION TEXTILE & FOREIGN TRADE CO.

Bagdat Cad. Nokta Is Mrk.

No: 57/3 Bostanci - Istanbul

Turkey

Tel. : + 90 216 519 89 94  + 90 216 519 89 94 FREE  

Fax : + 90 216 519 80 54

Website: www.abpromosyon.com

Email: serengil@abpromosyon.com  

Ms. Sevim Erengil

Nguồn: ttnn.com