Công ty Lombard the Paper People của Úc tìm đối tác để gặp gỡ tìm hiểu cơ hội hợp tác và đặt mua các sản phẩm giấy gói và hộp đựng thực ăn (pizza, hamburger…).

Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ:

Mr. Edward Ko

Chief Financial Officer

11 Harrick Road Keilor Park, VIC 3042, Australia

P O Box 1477 Tullamarine, VIC 3043, Australia

Tel: +61 3 8331 1130 +61 3 8331 1130 FREE  

Fax: +61 3 8331 1122

Mobile: +61 4 1713 3780 +61 4 1713 3780 FREE  

Email: edward@lombard.com.au

Website: www.lombard.com.au

Nguồn: ttnn.com