Ngày 19/1, trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch, phiên họp lần 4 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam-Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, và Bộ trưởng Hợp tác phát triển và Thương mại Đan Mạch Mongens Jensen đồng chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam-Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết Kế hoạch hành động cụ thể năm 2014.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 1/2015, Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với 111 dự án có tổng số vốn đạt 705,26 triệu USD.

Về hợp tác phát triển, Đan Mạch duy trì viện trợ cho Việt Nam ở mức khá cao trong thời gian qua (trung bình hàng năm đạt khoảng 64 triệu USD/năm).

Đáng chú ý, trong tháng 9/2013, Việt Nam và Đan Mạch đã ký kết Hiệp định khung mới về Chương trình tài chính doanh nghiệp Danida, theo đó Đan Mạch sẽ tiếp tục ưu tiên cho Việt Nam khoản vốn vay ưu đãi trong thời gian tới để đầu tư các lĩnh vực tăng trưởng xanh, giáo dục, thực phẩm, nông nghiệp và y tế.

Cùng nhau trao đổi, bên cạnh những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, hai Bộ trưởng đã chỉ ra một số mặt hạn chế cần phải khắc phục, thông qua những biện pháp tăng cường hơn nữa về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp của hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả nhằm xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.

Nguồn: Vietnamplus.vn