Diễn đàn Thương mại, Du lịch và Đầu tư Việt Nam - Indonesia mới tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của gần 250 doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau của hai nước. Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mà Indonesia đã ký kết hợp tác toàn diện.

Thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng lên gấp đôi trong vòng 5 năm qua, từ mức 2,5 tỉ USD năm 2008 lên 4,87 tỉ USD năm 2012. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 5.2013, Indonesia đứng thứ 27 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 35 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đầu tư 285,2 triệu USD. Các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam ở các ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; y tế và trợ giúp xã hội… Ngược lại, Việt Nam cũng đã có 7 dự án đầu tư tại Indonesia với tổng vốn đầu tư 106,7 triệu USD vào các ngành khai khoáng, dầu khí và truyền thông…

TTTC