Tiềm năng để phát triển quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hy Lạp là rất lớn. Các doanh nghiệp Hy Lạp rất quan tâm phát triển thương mại hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt là nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản, cà phê, dệt may, đồ điện dân dụng… của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Hy Lạp trong 5 năm 2001-2006 đạt hơn 200 triệu USD và tăng nhanh trong thời gian qua. Năm 2008 đã đạt 131 triệu USD, tăng 43 triệu so với tổng năm 2007.  Năm 2014, trao đổi thương mại hai nước đạt 207,55 triệu USD, tăng nhẹ 1,3% so với năm 2013.

Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hy Lạp được tổ chức lần đầu tiên nhân chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ đóng mới 8 tàu biển trị giá 600 triệu USD.

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam – Hy Lạp - Đơn vị 1.000 USD

Năm
Việt Nam xuất khẩu

Việt Nam nhập khẩu

Tổng kim ngạch
Mức tăng (%)
2006
64.649
1.902
66.551
 
2007
81.805
6.914
88.791
25%
2008
103.235
28.137
131.372
33%
2009
77.697
5.965
83.662
-57%
2010
80.273
5.787
86.060
4%
2011
68.671
6.812
75.483
-15%
2012
65.013
22.465
87.478
16%
2013
186.242.216
18.501.083
204.743
18.3%
2014
185.381.960
22.174.270
207.556.230
1.3%
Nguồn: Tổng Cục Hải quan

Theo số liệu thống kê, trong tháng 1 năm 2015 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Hy Lạp đạt trị giá 14,79 triệu USD, giảm 7,35% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu sang Hy Lạp các mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện; giày dép các loại; cà phê; hàng thủy sản; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng; hàng dệt may; sản phẩm từ sắt thép và hạt điều..Trong đó, đạt trị giá xuất khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 6,26 triệu USD, giảm 9,36% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 42% tổng trị giá xuất khẩu.

Đứng thứ hai trong bảng xuất khẩu sang thị trường Hy Lạp là giày dép các loại, trị giá 1,26 triệu USD, giảm 15,79% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu dệt may có mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng 180,19%; xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng đạt mức tăng trưởng khá, tăng 80,25%.

Những mặt hàng sụt giảm xuất khẩu: Cà phê giảm 28,57%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 19,38%; sản phẩm từ sắt thép giảm 35,81%; hạt điều giảm 45,34% so với cùng kỳ năm trước.

Tiềm năng để phát triển quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Hy Lạp là rất lớn. Các doanh nghiệp Hy Lạp rất quan tâm phát triển thương mại hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt là nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản, cà phê, dệt may, đồ điện dân dụng… của Việt Nam.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu sang Hy Lạp tháng 1 năm 2015

Mặt hàng XK
Tháng 1/2014
Tháng 1/2015

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
 
16.167.888
 
14.979.004
 
-7,35
Điện thoại các loại và linh kiện
 
6.910.846
 
6.264.094
 
-9,36
Giày dép các loại
 
1.500.937
 
1.263.895
 
-15,79
Cà phê
766
1.513.838
538
1.081.375
-29,77
-28,57
Gỗ và sản phẩm gỗ
 
549.777
 
990.947
 
+80,25
Hàng thủy sản
 
916.883
 
931.293
 
+1,57
Hàng dệt may
 
247.252
 
692.771
 
+180,19
Phương tiện vận tải và phụ tùng
 
427.732
 
344.823
 
-19,38
Sản phẩm từ sắt thép
 
345.483
 
221.769
 
-35,81
Hạt điều
64
333.159
25
182.120
-60,94
-45,34
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet