Doanh nghiệp Anh cần tìm nhà sản xuất có khả năng xuất khẩu để cung ứng mặt hàng bao bì loại túi đựng nilon/bao tải dứa (polypropylene sacks)

Doanh nghiệp tại Anh muốn hợp tác với doanh nghiệp sản xuất Việt Nam để cung ứng mặt hàng theo yêu cầu là 1 container 20 ft, với sản phẩm theo kích cỡ như sau:

 

 

 

 

 

 

 

Beck

 

 

 

GSM

MESH

 

DENIER

                   SIZE (cm)

 

 

DESIGN

WT IN GRAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

10X10

HP1B

800

30

x

45

 

L - STITCH

0.036

 

70

10X10

HP1

800

45

x

60

 

L - STITCH

0.058

 

70

10X10

HP1A

800

50

x

75

 

TUBE

0.062

 

70

10X10

HP2

800

50

x

90

 

TUBE

0.072

 

70

10X10

 

800

60

x

90

 

TUBE

0.086

 

70

10X10

HP3

800

60

x

100

 

TUBE

0.094

 

70

10X10

 

800

75

x

91

 

TUBE

0.107

 

70

10X10

 

800

65

x

115

 

TUBE

0.115

 

70

10X10

 

800

71

x

144

 

TUBE

0.156

 

70

10X10

 

800

80

x

150

 

TUBE

0.18

 

70

10X10

HP10

 800

45

x

75

 

 

 

 

70

10X10

HP11

800

46

x

64

 

 

 

 

70

10X10

HP4

 800

65

x

102

 

 

 

 

70

10X10

HP5

 800

75

x

115

 

 

 

 

70

10X10

HP9

 800

38

x

50

 

 

 

 

Các doanh nghiệp xin gửi thông tin và báo giá về các sản phẩm nói trên về địa chỉ Thương vụ tại: uk@moit.gov.vn hoặc ukmoit@gmail.com để Thương vụ kết nối trực tiếp.

Do doanh nghiệp Anh cần tìm trong thời gian sớm nhất có thể, Thương vụ Anh mong nhận được phản hồi từ các doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 07-15/11/2014.

Nguồn: vietnamexport.com