Công ty của Australia đang tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp một số mặt hàng sau: cánh gà nguyên chiếc đông lạnh (120 tấn), đường thô (40 tấn), gạo calrose (100 tấn). Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ:

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ trực tiếp với đối tác: 

Ms. Rajesh Sharma

Euro Asia Global Pty Ltd

Địa chỉ: 57 Croydon Road, Hurstville, NSW 2220

Tel: +61 2 95863436 +61 2 95863436 FREE  

Mobile: +61 404374442 +61 404374442 FREE  

Email: fiji.magic@yahoo.com.au

Nguồn: ttnn.com.vn