Doanh nghiệp Australia tìm doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tất nữ

Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin liên hệ:

Ms. Tina Poh

Mobile +61 431 333 888

Email eplanit@gmail.com

Nguồn: vietnamexport.com