Một doanh nghiệp của Australia đang tìm công ty sản xuất và xuất khẩu mặt hàng bảng điện điện tử (electronical switchboard). Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ:

Mr. Dnis Jackson

Tổng giám đốc

PSG Electric Pty Ltd

Địa chỉ: 5 Links Avenue North, Eagle Farm, QLD 4009

Tel: +61 7 32912108 +61 7 32912108 FREE  

Mobile: +61 420209516 +61 420209516 FREE  

Email: djackson@psgelectric.com.au

Website: www.psgelectric.com.au

Nguồn: ttnn.com.vn