Thương vụ Việt Nam tại Brazil giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu kính chịu lực.

 Thông tin cụ thể :

Tên doanh Nghiệp

Nome da Empresa

Incovisa Comércio Importação e Exportação ltda.

Tên chủ doanh nghiệp

Nome do Diretor ou Dono da Empresa

Carlos Alberto Ribeiro de Souza Jr.

Mã số thuế

CNPJ

07.756.543/0001-82

Địa chỉ

Endereço (Địa chỉ)         

Rodovia BR 101, Km 217

Thành phố

Município

Palhoça

Bang

Estado

Santa Catarina

Mã bưu điện

CEP

88135-010

Nhu cầu xuất, nhập khẩu mặt hàng

Produto ou Serviço importado ou exportado da Empresa

Importação de vidro float

Đầu mối liên hệ

Nome do Gerente de

exportação-Importaçao ou

pesoa de contato

Rafael Bruni

Điện thoại

Telefone    

11-3898-0270 ou 11-99102-8812

Email

E-mail  

glasmach@uol.com.br

Fax

Fax

Não há

Website

Website

www.incovisa.com.br

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông: AFAEL BRUNI

GLASMACH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

ALAMEDA FRANCA, 933 – 14° ANDAR

01422-001 – SÃO PAULO – SP – BRASIL

TEL.: +55-11-3898-0270 +55-11-3898-0270 FREE 

CEL: +55-11-99102-8812

Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Braxin qua địa chỉ email : br@moit.gov.vn hoặc ecoviet@terra.com.br

Nguồn: vietnamexport.com