Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:

Doanh nghiệp : UNIAGRO Ind. e Com. Prod. Alim. Ltda.

Người chịu trách nhiệm: Ông Matheus Zimmermann Fredrich phụ trách mạng nhập khẩu

Địa chỉ: Av. A.J. Renner, 185 - Porto Alegre - RS - Brasil

Mã số bưu điện: CEP: 90245-000

Phone: +5551.21291521

Email: ouvidoria@uniagro-ind.com.br

Skype: importacaouniagro

Website: www.selecionadosuniagro.com.br

Nguồn : Thị trường nước ngoài