Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp theo địa chỉ liên lạc dưới đây hoặc Thương vụ Việt Nam tại Brazil qua địa chỉ :

Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Địa chỉ : Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 – 001, Bairro da Aclimação,Sao Paulo - SP,BRASIL   

Tel :       (55 11) 32766776.

Fax :      (55 11) 32766776.

Email :    ecoviet@terra.com.br ; br@moit.gov.vn

Website: www.ecoviet.com.br

Tên doanh Nghiệp

Nome da Empresa

 PRIFER COMÉRCIO DE SUCATAS EM GERAL LTDA

Tên chủ doanh nghiệp

Nome do Diretor ou Dono da Empresa

 CARLOS SANCHES

Mã số thuế

CNPJ

 06.984.234/0001-05

Địa chỉ

Endereço (Địa chỉ)         

 Rua Coronel Euclides Machado , 785 Jd das Graças

Thành phố

Município

 São Paulo

Bang

Estado

 SP

Mã bưu điện

CEP

 02713-000

Nhu cầu xuất, nhập khẩu mặt hàng

Produto ou Serviço importado ou exportado da Empresa

 Sucata de ferro e aço (72044900 / 72044100) e sucata de aços inoxidáveis (72042100) 

Đầu mối liên hệ

Nome do Gerente de

 

exportação-Importaçao ou

 

 

pesoa de contato

 Vanessa da Silva Pinto

 

Điện thoại

Telefone    

 11 3933-7700 ou 11 99650-4634

Email

E-mail  

 

Vanessa@cssucatas.com.br

 

 

Fax

Fax

 -

Website

Website

 www.cssucatas.com.br

Nguồn: vietnamexport.com