Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ trực tiếp với đối tác:

Tên doanh nghiệp: PKS BRASIL

Tên giám đốc (chủ doanh nghiệp): Cassio Roger de Souza

Mã số thuế: 05820013/0001-20 

Địa chỉ: Rua Duque de Caxias , 639 – Bairro Vila Rica ,São Sebastiao do Cai, Rio Grande do Sul 

Mã số bưu điện của trụ sở doanh nghiệp:   95760-000

Sản phẩm hay dịch vụ XNK của doanh nghiệp: Corned Beef, Lucheon Meat, Sausage

Todo tipo de carne enlatada

Deseonvolvemos também fornecedore:

Milho, Soja, Oleo de Soja, Farinha de milho

Người phụ trách XNK hoặc người đầu mối liên hệ: Cassio Roger de Souza

Telefone:55+ 51 99457089

E-mail: pksbrasil@pksbrasil.com 

Website: www.pksbrasil.com or www.oderich.com.br

Nguồn: ttnn.com