Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đề nghị liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp Croatia qua địa chỉ liên lạc sau:

Spin Valis d.d.

Add: Industrijska 24, HR-34000 Požega, Croatia

Tel/fax: +385 / (0)34 / 311 189

Contact person: Mr Marko Katrancek

Mobile: +385 / (0)99 / 266 4291

Email: marko.katrancek@spinvalis.hr

Website: www.spinvalis.hr

Nguồn: vietnamexport.com