Một doanh nghiệp Đài Loan vừa liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu đối tác xuất khẩu xoài, thanh long và chuối cấp đông.

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích lại thư yêu cầu của đối tác Đài Loan như dưới đây. Doanh nghiệp Việt Nam nào có thể cung cấp được các mặt hàng như phía đối tác yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp với đối tác.

Thư của bạn như sau: 

To whom it may concern,

Good day. We are Times Biotechnology, a fruit importer based in Taiwan. Per our phone conversation, as our business is expanding, we are now looking for supplier in Vietnam that provide following items:

IQF Mango dices

IQF Dragon fruit dices

IQF Banana slices 

Please recommend a list of reputable suppliers.

If you need more info from our company, feel free to contact us by email or phone call.

Thank you. 

Sincerely,

Rachel Chou

Rachel Chou / Procurement Specialist

Times Biotechnology Co., Ltd

7FL. NO.27 Pa-Teh Road, SEC.3, Taipei 105 Taiwan

Tel : 886-2-2577-0000 ext. 16
Fax : 886-2-2578-9272
Cell : 886-983-122-409
Skype : s50266

Nguồn: ttnn.com