Một doanh nghiệp Đài Loan hiện giữ phát minh sáng chế độc quyền xe máy điện (Electricity Motocycle) có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam đầu tư sản xuất xe máy điện tại Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất xe máy điện tại Việt Nam

Doanh nghiệp cho biết, Công nghệ xe máy điện là công nghệ xanh thân thiện với môi trường và được nhiều quốc gia hiện đang khuyến khích. Được biết Việt Nam là thị trường sản xuất và tiêu thụ xe máy lớn nên doanh nghiệp này muốn tìm đối tác có tiềm năng của Việt Nam tiến hành hợp tác đầu tư kinh doanh sản xuất tại Việt Nam hoặc bán hẳn công nghệ nguồn này cho phía đối tác Việt Nam.

 Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực và nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp trên có thể liên hệ với :

 Ông : Art Chiang (GM) 

 Công ty TNHH Công nghệ Xanh Đài Loan (Taiwan Art Green Tech. Co Ltd)

Add: No 7-11 ,Hsi tsai ti ,Nei-hsi tsun, Shui-shang, Chiayi  county,Taiwan 7-11

Tel: +886.5.2684837  Fax : +8865.2687457

Cel-phone: +886.920927979 +886.920927979 FREE  

Nguồn: ttnn.com