Doanh nghiệp TAY TRY Co Ltd Đài Loan vừa có thư đề nghị Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc giới thiệu nhà sản xuất bông xốp (tiếng Anh: E.V.A/ Urethane Sponge).

Doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất mặt hàng trên có nhu cầu hợp tác với đối tác đề nghị liên hệ với Bạn theo phương thức dưới đây:

Người liên hệ Ms Vicky (廖宛如)

TAY TRY CO ., LTD

Add: No 1, Lane 292, Sec 1 Minsheng N. road., Gueishan Township., Taoyuan county 33391 Taiwan

Tel: +886-3-3253035; Fax: +886.3-3253043

EmaiL: vicky@taytry.com.tw

Nguồn: vietnamexport.com