Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng may sẵn, da giầy, ba bô, găng tay…

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và khả năng đề nghi liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp Hungary qua địa chỉ liên lạc sau:

Reintex Kft

Add: 5000 Szolnok, Thököly út 85, Hungary

Tel: +36 56 424 455

Fax: +36 56 424 743

Contact person: Mr Forgács Gergely

Mobile: +36 20 582 5122

Email: forgacs.gergely@reintex.hu

Website: www.armyshop.hu

Nguồn: vietnamexport.com