Một doanh nghiệp Kenya cần nhập các loại máy móc vật tư ngành nhựa, mô tả mặt hàng cụ thể như sau:

1. Materials:

Melamine Moulding Compound

Urea Moulding Compound

Polycarbonate Granules

Adhesive Tape Jumbo Rolls (Clear tape, masking, coloured, insulating, duct, double-sided, medical, etc.)

2. Machines:

Heavy Thermoset Presses (machines)

Moulds for Thermoset machines

Injection moulding machines for polycarbonate products

Machine parts for the above types of machines

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á để có thêm thông tin:

Chị Nguyễn Quỳnh Chi

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương

Điện thoại: 04 - 22205409 - 04 - 22205409 FREE  

Email: chinq@moit.gov.vn

Nguồn: ttnn.com