Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu Công ty ST Intergradora en Comercio Exterior, SA de CVcó nhu cầu nhập khẩu cá Basa (Pangasius) của Việt Nam

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:

ST Intergradora en Comercio Exterior, SA de CV

Địa chỉ: Chaire Vidal # 69, Int 2, Col. Moxtezuma, 1ra Secccion, Del. Venustiano Carranza, Mexico, D.F. C.P. 15500

Telephone (s): (+52- 55) 5590 8515 /(+52- 55) 6394 9965

Fax: (+52- 55) 5590 8515       

E-mail(s): Sotelo.marco@gmail.com;stconta@gmail.com

Company Tax Code: SIC040716BI1 - Issued Date: 16/07/2004

Number of staff: 50

Turnover of Import in 2013 (US$): 1,200.000

Main markets (Countries): Chian, Spain, India, Turkey

NHU CẦU NK SP CỦA VIỆT NAM:

Basa Fish

CONTACT:

Mr. Marco Ulises Sotelo Naranjo

Managing Director

E-mail: Sotelo.marco@gmail.com

Mobile: (+52- 55) 30944100

Ms. Adriana Mancilla,

Operation

E-mail: stconta@gmail.com

Mobile: (+52- 55) 46165619


Nguồn: Thị trường nước ngoài