Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu Công ty LIDER ARTICULOS E IMPORTACIONES, có nhu cầu nhập khẩu các loại đầu ống hút nhựa dùng cho bình xịt chất lỏng

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:

Company Name: LIDER ARTICULOS E IMPORTACIONES

Address: PEDRO GUZMAN CAMPO MZ 8 LT 14-A, MEXICO

Telephone: (+52- 55) 1106 3278    

Liên hệ:

1) Ms ANGELICA CORONA       

Position: GENERAL MANAGER  

E-mail         angelicapsp@prodigy.net.mx

Mobile: 0052-155 43427936

2) Mr.         DANIEL CANO

Position: SALES MANAGER

E-mail:        danielpsp@prodigy.net.mx

Mobile: 052-155 54060665

Nhập khẩu (Import): Các loại đầu nhựa dùng cho bình xịt chất lỏng

- Finger Sprayer 

- Lotion pumps or vales (varios sizes)

- Trigger 28/400 (Liquid cleaning products)       

- Trigger 28/400 (Strong use)

Nguồn: vietnamexport.com