Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu Thiết bị bảo hộ dùng trong ngành Dầu khí, yêu cầu là hàng sản xuất tại Việt Nam, cụ thể là các loại sản phẩm:

 ·  Safety Boots

·  Hard Hats


·  Safety Gloves

·  Ear muffs

·  Protective Eye wears


·  Mobile eye wash stations


·  Gas Detectors


·  Protective clothing and coveralls

·  Respiratory Protection


·  First aid kits


·  Barricade Tapes

.  Safety Signs

·  Fire extinguishers etc...

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Nigeria để có thêm thông tin:

Địa chỉ: No 9, Integrity Estate, Plot 27 Princely Court Road, Victoria Island, Lagos, Nigeria 

Điện thoại: (+234) 8069 41 4558 

Email: ng@moit.gov.vn

Nguồn: Thị trường nước ngoài