Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu thức ăn cho cá (fish meal), quy cách yêu cầu:

Protein : 65% min  
Fat : 5% max  
Ash : 20% max
Moisture : 10% max  
Histamine: 500 ppm  
Salt: 3% max
TVN 150 mg./gr
Phosphorus : 2% max  
Lysine : 5% min
Antioxidant 150-200 ppm at loading.  
Free from Salmonella, Shingle, and other harmful bacteria  
100 % Real fishmeal, no meat, no feather, no blood, or any other by-product other than fish.

Port of discharge: Tin Can Island port, Lagos Nigeria.
The fish feed is SGS certified.
Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Nigeria để có thêm thông tin:

Địa chỉ: No 9, Integrity Estate, Plot 27 Princely Court Road, Victoria Island, Lagos, Nigeria 

Điện thoại: (+234) 8069 41 4558 

Email: ng@moit.gov.vn

Nguồn: Thị trường nước ngoài