Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria cung cấp cơ hội kinh doanh liên quan đến thủy sản.

 

Công ty tại Nigieria cần nhập khẩu:

1.    Cá Tra nguyên con đông lạnh, trọng lượng 1000 – 2000 gr, đóng gói: 10kg/carton, Glazing 10%.

2.    Cá rô phi nguyên con đông lạnh: trọng lượng 1000gr trở lên, đóng gói 10kg/carton, Glazing 10%.

Các doanh nghiệp quan đề nghị gửi chào hàng giá CIF Lagos cho doanh nghiệp

Thông tin liên hệ của doanh nghiệp:

Tên công ty: JOYEK FISHERIES CO., LTD

Thuộc tập đoàn BOTAMEK GROUP OF COMPANY

Địa chỉ: 1, Taylor Road, G-Cappa, Iddo, Lagos, Nigeria

Tel: +234 80 33211454 / 080 33211456

Contact person: Mr. John Keghoro  - CEO

Hoặc gửi qua Thương vụ Việt Nam tại Nigeria.