Công ty Kickers (Pháp) tìm nhà sản xuất các loại túi xách, ba lô cho học sinh và trẻ em.

Liên hệ:

Ms. Sandy Nottey
Tel : + 33 (0)1 41 95 60 00  ;

Fax : + 33 (0)1 48 76 56 94
E-mail : sandy.nottey@publics.fr

Nguồn: Thị trường nước ngoài