Doanh nghiệp Pháp tìm nhà sản xuất tay nắm cửa các loại. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu xin liên hệ

Mr. Yves Guérin 

INVICTA COMPOSANTS FRANCE

48, rue du 19 Janvier

92380 Garches (FRANCE)

Phone: 00 33 6 07 15 40 13 / 00 33 1 74 55 87 62

Fax: 00 33 1 47 41 98 50