Một doanh nghiệp Philippines cần mua mùn cưa, vỏ trấu với khối lượng thường xuyên 240 MT/tháng

Công ty:  Cardinal organic waste management

Địa chỉ:   Unit 18-C  The Capital Towers 222. E. Rodriguez  Sr. Ave Barangay Kalusugan, Quezon City Philippines

Người liên hệ trực tiếp: Ms. Bing F. Cruz – Operations manager

Địa chỉ email: sylviajcruz_cardial@yahoo.com  hoặc timmonsjcruz@yahoo.com

Số điện thoại di động: + 639469621646

Hoặc qua email Thương vụ: ph@moit.gov.vn