Công ty Rumani có nhu cầu mua của Việt Nam:

  -Cá ngừ đóng hộp (Skipjack tuna và Tongol tuna).

 -Cà phê hạt xanh Robusta screen 18 (5% brocken)

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên xin trực tiếp liên hệ với:

 COMPANY KIM FOODS SRL

-Adress: Nr. 13 Dealul Tululea Street – Bucharest, Romania

-Tel: +40 722 797 000 /

- Email: office.kimfoods@gmail.com

 -Manager: Mr. Razvan Bogdan

Nguồn: Thị trường nước ngoài