Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty :  MIKRONEX s.r.o

Địa chỉ: Na úlehlí 16, 141 00 Praha 4, Czech Republic

Người liên hệ: Mr. Frantisek HAVLÍCEK, CEO

Email: mikronex@mikronex.cz

Điện thoại: +420 224 352 736 -+420 224 352 736 FREE  

Website:www.mikronex.cz                                           

Hoặc liên hệ với Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc theo địa chỉ:

Vietnamské obchodní oddelení

Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

E-mail: cz@moit.gov.vn

ĐT: 00420 224 942 235 - 00420 224 942 235 FREE  

Nguồn: Thị trường nước ngoài