Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ :

Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc

Địa chỉ: Vietnamské obchodní oddelení

Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

E-mail: cz@moit.gov.vn

ĐT: 00420 224 942 235 - 00420 224 942 235 FREE  

Nguồn: Thị trường nước ngoài