Đơn đặt hàng cá chim trắng White Promfret loại hơn 1kg/con cho thị trường Singapore. Hiện Thương vụ có nhận được đơn đặt hàng cá White Promfret loại hơn 1kg/con với chi tiết như sau:

Đơn đặt hàng khoảng 10 conts 40ft mỗi tháng (23Mt/cont)

Tối thiểu 2 conts/chuyến hàng

Ký hợp đồng 6 tháng.

Thanh toán TT hoặc LC

Đề nghị quý doanh nghiệp có năng lực cung cấp đề nghị báo giá cho đối tác trong thời gian sớm nhất có thể.

Chi tiết liên hệ đối tác như sau:

Benshaw Commodities Pte Ltd

Mr. N.K.Shawn - Regional Director

Hp. +6582893754

Mail: shawnbenshaw@gmail.com/ shawn@bscgroup.sg

Hoặc quý doanh nghiệp có thể liên hệ Thương vụ để biết thêm chi tiết theo đầu mối bên dưới.

Trade Office - Viet Nam Embassy in Singapore

No. 10 Leedon Park Singapore 267887

Mail: sg@moit.gov.vn/ hangh@moit.gov.vn

Phone: +6564683747

Fax: +6564625936

Nguồn: vietnamexport.com