Công ty GNF JOINERY SUPPLIERS PTY LTD của Úc cần tìm đối tác đặt mua nhôm lá, khung dùng làm cửa, cửa sổ, tủ.

Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ:

Mr. Simon

Unit 11-76 Hume Hwy Lansvale, NSW 2166

Tel: +61 2 9723 4566 +61 2 9723 4566 FREE  

Fax: + 61 2 9723 4577

Email: gnfsales@primusonline.com.au

Nguồn: ttnn.com