Doanh nghiệp Úc sang Việt Nam tháng 4/2014 tìm đối tác cung cung cấp hộp giấy (cake boxes, pizza boxes), giấy gói bánh hamburgers.

Doanh nghiệp Úc sang Việt Nam tìm đối tác để gặp gỡ tìm hiểu cơ hội hợp tác và đặt mua các sản phẩm: hộp giấy (hộp bánh, pizza…), giấy gói bánh hamburgers. Thời gian: tháng 4/2014. 

Liên hệ:
Edward Ko
Chief Financial Officer

 LOMBARD The Paper People

11 Harrick Road Keilor Park Vic 3042
P O Box 1477 Tullamarine Vic 3043

Tel:03 8331 1111 Fax: 03 8331 1122 Mobile: 0417 133 780

Direct Tel:03 8331 1130 Email: edward@lombard.com.au

Nguồn: Thị trường nước ngoài