Công ty Steco Metaalwarenfabriek B.V. của Hà lan muốn liên hệ với các nhà sản xuất túi để gia công sản xuất túi đựng hành lý cho xe đạp.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ: 

Steco Metaalwarenfabriek B.V.
A - Wolweg 34, 3776 LP STROE
T -
+31 (0)342 441 441 +31 (0)342 441 441 FREE  
F - +31 (0)342 441 584
E - gj@steco.nl; sale@steco.nl
I -
www.steco.nl

Nguồn: ttnn.com